Det et stigende problem, at beboere flytter fra ubetalt husleje. Sidste år flyttede 20 beboere uden at opsige sin bolig på skrift og uden at aflevere nøglerne. Det kan blive rigtig dyrt for både beboeren og for naboerne.

Når du flytter fra din bolig, skal du opsige din bolig på skrift og aflevere nøglerne på ejendomskontoret eller ved fraflytningssyn. For selv om du flytter, men ikke opsiger lejemålet, skal du stadig betale huslejen. Det kan være fristende bare at smide nøglerne på køkkenbordet eller i sin postkasse, når flyttebilen kører væk med det sidste læs, men det er ikke nok.

Lovmæssigt er der tre måneders opsigelse plus løbende måned. BO-VEST forsøger at genudleje boligen hurtigst muligt for at mindske omkostningerne for beboeren.

Hvis beboeren er flyttet ud af boligen uden at opsige den, bliver sagen sendt videre til advokaten, fordi fogedretten skal behandle sagen. Fogeden skal nemlig stadig rykke ud for at konstatere, om lejligheden er tømt, og beboeren fraflyttet.

Du kan finde en opsigelsesblanket og læse mere om fraflytning her