Selv om vinterens kulde og slud endnu har et godt tag i os, så holder det ikke områdets beboere fra at mødes. Men hvor man tidligere har mødtes mere spontant i gårdene, når vejret er til det, er et nyt koncept ved at tage form. Konceptet hedder ”opgangskaffe” og er et forsøg på at skabe en simpel formel, der kan gøre det nemmere og mere overskueligt for naboer at mødes til en
uformel komsammen.

To beboere, som har taget initiativet til sig og allerede er godt i gang med at udbrede konceptet i deres afdeling, er Torben Dybvald og Jens-Erik Petersen.

Begge har de stor tiltro til, at opgangskaffe-arrangementer er noget, der kan være med til at bringe beboere nærmere hinanden.

"Det kan bringe folk sammen og man kan få et ansigt på hinanden. Ved et opgangskaffearrangement kommer vi altså lidt videre end det høflige smil i forbifarten. Det er sådan noget, der kan være med til at øge trygheden i afdelingen," mener Torben Dybvald.

Både Jens-Erik og Torben er medlemmer af afdelingsbestyrelsen i BB 605.

Torben fortæller, at ideen om at lave opgangskaffe til en mere struktureret aktivitet udspringer af, at naboambassadør Erik Riksted på eget initiativ tidligere inviterede til lignende arrangementer i sin opgang.

 

Nabosludder

Sammen med en aktivitetsmedarbejder fra Brøndby Strand Projektet har de to sørget for, at der var kaffe på kanden og været ude at opfordre naboerne til at møde op. Også Jens-Erik ser mange
fordele ved konceptet.

"Opgangskaffe er en oplagt mulighed for at få en lille sludder med sine naboer. Efter vores seneste opgangskaffe, spurgte folk, 'hvornår kommer I igen?'. Og der kunne vi svare, at det jo er op til dem selv at føre initiativet videre. Men det viser, at interessen og lysten til at mødes er der," siger Jens-Erik.

Arrangementet ligger typisk i tidsrummet 16.00-17.30, så man kan nå hjem og lave aftensmad. Om sommeren kan opgangskaffen rykkes udenfor, ligesom det er oplagt at have et tema for opgangskaffen omkring de forskellige højtider eller i forbindelse med fastelavn eller halloween.

Indtil videre er der etableret opgangskaffe i BB 605 og PAB8 og snart også i Rheumpark. Er du blevet inspireret til at afprøve konceptet i din egen opgang eller vil du bare høre lidt mere, kan du skrive
eller ringe til Stine Lund Hansen på tlf. 6035 4694 og mail: slh@bo-vest.dk.

De første par gange vil enten Stine eller hendes kollegaer, Nadja og Maher, hjælpe med at få alle detaljerne på plads.

Læs hele artiklen i Din 2660 Kalender