Fra begyndelsen af år 2019, har en omorganisering i BO-VESTs administration resulteret i, at nogle organisationer skal henvende sig til en anden kontaktperson end tidligere. Dermed vil det primært være den bestyrelsessekretær, der betjener jeres organisations hovedbestyrelse, som I skal kontakte.

Her kan I se, hvilken sekretær der betjener jeres organisation, og dermed er jeres indgang til BO-VEST.

Eksempler på de hyppigste henvendelser fra afdelingsbestyrelserne til BO-VEST:

• Når et medlem træder ud af bestyrelsen.
• Når et nyt medlem bliver valgt til bestyrelsen.
• Når der er rokade i bestyrelsen, altså når suppleanter bliver medlemmer eller omvendt.
• Når I vil tilmelde jer kurser i BL-regi.
• Mfl.

Hvem skal jeg kontakte?

Kontaktpersoner til bestyrelsesarbejdet