Hvad koster et referat?

En referent fra Moment koster 550 kr. i timen eksklusiv moms. I skal være opmærksom på, at de skal have betaling for minimum 3 timer. I prisen er der medregnet transport, feriepenge, betaling ved sygdom osv.

 

Hvordan bestiller jeg en referent?

Ønsker I en referent til et møde i første halvdel af 2019, så send en mail til Sidsel på ssb@bo-vest.dk med mødedato, tidspunkt, adresse og navn og telefonnummer på referentens kontaktperson.

Alt det praktiske:

  • En uge før mødet sender I dagsorden og bilag til Sidsel på ssb@bo-vest.dk.  
  • Referenten møder op til møderne 15 min. før, at mødet starter.
  • Kontaktpersonen tager imod referenten.
  • Referatet tages ud fra dagsorden i word på mødet. Alle tvivlsspørgsmål vedrørende referatet skal afklares, inden referenten går hjem.
  • Senest 48 timer efter mødet, modtager kontaktpersonen referatet.