Boligafdeling Hvide Snit i Strandgade på Christianshavn er fra årsskiftet blevet base for Bo-Vitas beredskab, som i dagtimerne har lejet sig ind i Hvide Snits bestyrelseslokale. Herfra skal tryghedsindsatsen koordineres og ledes af et fagligt stærk team med tryghedschef Eskild Dahl Pedersen i spidsen.

Beredskabet er en nyskabelse, hvis mål er at fremme tryghed og trivsel i alle Bo-Vitas afdelinger, som fordeler sig over hele København. De to afdelinger, der allerede har enhelhedsplan er dog undtaget.

Beredskabets indsats går på tre ben; tryghed, trivsel og tag ansvar, men er en helhedsorienteret indsats for at forebygge kriminalitet, understøtte frivilligheden og ejendomsdriften i boligafdelingerne. Det fortæller tryghedschef Eskild Dahl Pedersen.

Beredskabets opgave er at rykke ud ved akutte situationer i udsatte boligområder. Hvis en boligafdeling kæmper med hærværk og ungeproblemer, kan den rigtige og velkoordinerede indsats, gøre en stor forskel og være lige det der får de unge på ret kurs igen.

Beredskabet samarbejder med Københavns Kommunes akutte beredskab mellem skole, sociale myndigheder og politi om at løse problemer i udsatte boligafdelinger.

-Vi bygger indsatsen på boligsociale erfaringer og det er tanken at beredskabet over tid skal erstatte de boligsociale helhedsplaner med fokus på en hurtig synlig handling i de boligområder hvor en knude er ved at blive hård i en by under konstant forandring. Beredskabets opgave er i samarbejde med beboere, afdelingsbestyrelse og ejendomsfunktionærerne at forebygge at der igen opstår boligområder med behov for lange og dyre boligsociale helhedsplaner, men i stedet fastholde et trygt miljø hvor det er er rart at bo, siger Eskild Dahl Pedersen.

 

 

Træder også til ved naturfænomener

Også ved naturfænomener som skybrud og oversvømmelser, kan beredskabet bistå med rådgivning og yde assistance til afdelingerne via beredskabets handleplaner og telefonliste til fagfolk, der kan hjælpe med at løse de opgaver som opstår i forbindelse med sådan en krise.  På den måde kan vandskader forebygges eller hurtigt udbedres til gavn for bebyggelsen og beboernes tryghed.

For at understøtte frivilligheden og beboernes lyst til at engagere sig i deres boligafdeling omfatter tryghedsindsatsen også en række aktivitetstilbud som for eksempel tryghedsvandringer, beboercafeer og beboerinddragelse ved fysiske forandringer på udearealerne. Herudover favner ”Tag ansvar” de afdelinger, der har størst behov for understøttelse af ejendomsdriften f.eks. gennem servicebesøg og workshops.

Bo-Vitas beredskab har fem faste medarbejdere med ekspertviden og erfaring i at løse beredskabsopgaver. To af medarbejderne er tidligere politikommisærer. Beredskabet ledes af tryghedschef Eskild Dahl Pedersen.
Kontoret på adressen Strandgade 65 kld. har åbent i dagtimerne