I sidste uge af skolernes sommerferie gennemfører Brøndby Strand Projektet sammen med Matematikfessor en bootcamp for unge, der vil bruge noget af deres sommerferie på at lave skolearbejde. De unge mennesker får mulighed for at opkvalificere sig i dansk og matematik og få nogle kulturelle oplevelser.

Uddannelse og dannelse

”Vi arbejder både med uddannelse og dannelse”, siger Nadja fra Brøndby Strand Projektet, som er ansvarlig for bootcampen. ”Vi synes, det er vigtigt, at den enkelte unge bliver udfordret mentalt og socialt. Vores tur til klartreskoven i Roskilde havde derfor også to formål – dels at give de unge en sjov oplevelse sammen, dels at de unge skulle turde bryde deres grænser i forhold til at være i højere luftlag”.

Stor opbakning og læringsparate børn

Café 13 lægger lokaler til bootcampen, og Hugo Thuge, der er formand for T13, fortæller, at det er en indsats der har stor opbakning i de ni boligafdelinger, som er grundlaget for Brøndby Strand Projektet.

”Vi ved, at mange unge aflærer en del af det, de har lært i løbet af det seneste år i sommerferien. Hvis ikke man holder sin faglighed ved lige over sommerferien, skal den første del af det nye skoleår bruges på at samle op og genlære det, der er forsvundet i løbet af sommeren.

Med bootcampen forsøger vi at begrænse eller helt undgå aflæring. Samtidigt gør vi de unge klar til at gå i skole igen, så de møder forberedte og læringsparate op igen efter sommerferien” fortæller Hugo Thuge.

I år er 10 unge fra Brøndby Strand Skole tilmeldt bootcampen. Deltagerne skal alle op i sjette eller syvende klasse efter sommerferien.