Politiet har iværksat initiativet i samarbejde med både kommune og BO-VESTud fra et generelt ønske fra borgerne i Askerød om at se mere synligt politi.

Borgerne vil gerne have en dialog med politiet omkring de eventuelle problematikker, som måtte fylde meget i hverdagen i området.

Politiet samler borgernes "ønsker" sammen, så politiet efterfølgende kan iværksætte en indsats mod det, som borgerne opfatter som utryghedsskabende i lokalområdet. Den synlige tilstedeværelse vil måske blive udbygget med repræsentanter fra både kommunen og boligselskabet, hvis borgerne udtrykker ønske herom, eller der er behov herfor.

Politiets stand i Askerød byder på en forfriskning samt et stykke citronmåne til dem, der dukker op og får sig en snak med politiet.

Læs mere på netavisen Vi Bor Her