Der har i medierne været historier om, at boligselskabet Bo-Vita ansætter bandekriminelle i boligområderne. Det er ikke tilfældet.

Bo-Vita deltager til gengæld gerne i rehabiliteringsprogrammer – herunder exitprogrammer for tidligere bandemedlemmer.

Jan Hyttel, formand for organisationsbestyrelsen, udtaler:

”I bestyrelsen bakker vi op om – og er stolte over - det kriminalpræventive arbejde, der er udført i Mjølnerparken. Det er beklageligt, hvis der er et ungt menneske, som vi har forsøgt at hjælpe på vej, der er faldet tilbage i kriminalitet. Det sker desværre inden for resocialiseringsarbejde.”

Der er fuld opbakning i bestyrelsen til det kriminalpræventive arbejder, der er udført i Mjølnerparken. Ansættelse af unge med en kriminel baggrund sker som et springbræt til det etablerede jobmarked. Der er klare retningslinjer for arbejdet, og hvis ansatte begår alvorlig kriminalitet, bliver de afskediget. Her har Bo-Vita en nultolerancepolitik.

Bestyrelsen i Bo-Vita påpeger, at alle kriminalpræventive indsatser, der er igangsat i Mjølnerparken, er sket i tæt samarbejde med politi, kriminalforsorg og kommune.

Jan Hyttel uddyber:

”Ansættelser af unge med kriminel baggrund er en balancegang, og ingen kunne forudsige udviklingen af bandekonflikten. Vores kriminalpræventive arbejde sker i tæt samarbejde med politi og kommune. Vi arbejder – som vi hele tiden har gjort - for et trygt Mjølnerparken og vil gerne medvirke til, at de unge kommer ud af kriminalitet. ”

Politiet i København bakker op om det tætte samarbejdet med Bo-Vita i forhold til det kriminalitetsforebyggende arbejde. Metoden med at ansætte tidligere kriminelle er en anerkendt tilgang til at få tidligere kriminelle tilbage i samfundet. Indtil bandekonflikten startede i sommeren 2017 var dette en succeshistorie i Mjølnerparken.

Udviklingen af bandekrigen i 2017 ændrede situationen og gjorde tidligere løsninger usikre.
Bo-Vita har siden haft fokus på at stabilisere forholdene omkring Mjølnerparken. Politiet er velkomment blandt Mjølnerparkens beboere, og det er nu heldigvis længe siden, at der har været alvorlige hændelser.

Beboerne i boligområdet Mjølnerparken bakker i øvrigt op om deres område og den indsats, der er gjort. Derfor har en gruppe beboere igangsat en underskriftsindsamling. På det første døgn er der indsamlet 75 underskrifter fra beboere i boligområdet.

 

Faktaboks.

Der har været en række fejlagtige oplysninger i pressen, disse vil vi gerne rette:

  • Personale i boligselskabet har ikke nøgler til beboernes lejligheder. Beboerne har mulighed for at lægge en nøgle på ejendomskontoret, hvis der skal en håndværker ind i lejligheden, og de ikke er hjemme. Her vil der altid være minimum to personer, der går ind i lejligheden.
  • Personale i boligselskabet har ikke adgang til videoovervågning. Det er alene politiet der kan anvende overvågningen, hvis der er en begrundet årsag.

  • Boligselskabet har ikke afskediget nogen medarbejdere på baggrund af TV2s historie

  • Eskild Dahl, Tryghedschef i Bo-Vita er fortsat tilknyttet den boligsociale helhedsplan i Mjølnerparken.

  • En boligsocial helhedsplan er en 4-årig indsats i et udsat boligområde. Indsatsen udarbejdes i tæt samarbejde mellem boligselskab og kommune, og er godkendt i organisationsbestyrelsen, Teknik-og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen. Indsatsen finansieres primært af Landsbyggefonden samt boligorganisation og kommune.

 

Kontaktinformation:
Adm. Dir. Ulrik Brock-Hoffmeyer: 60 35 26 27, e-mail: ubh@bo-vest.dk