”Det er lejernes friværdi, man beslaglægger. Tænk, hvis man havde foreslået at gøre det samme med boligejernes friværdier! De penge, lejerne har sparet op i Landsbyggefonden, er deres friværdi,” siger Vinie Hansen, bestyrelsesformand i BO-VEST og næstformand i BL.

*** I diverse lokalaviser kan man læse, at renoveringerne bliver aflyst. Det er ikke korrekt. Renoveringerne bliver udskudt, såfremt regeringens plan bliver vedtaget ***

Vi vil ikke betale igen

Vinie Hansen er vred og ærgerlig over regeringens plan, som hun mener pålægger lejerne et urimeligt ansvar. Et ansvar de allerede har taget en gang.

”Vi har været med til at finansiere sociale indsatser i udsatte boligområder via huslejen. Vi har taget et ansvar på os, og man kan ikke bede os betale igen, ved at udsigten til helt nødvendige renoveringer og moderniseringer udskydes i årevis;” siger Vinie Hansen.
Lejerne i Danmark sparer op til renoveringer og boligsociale indsatser via en del af huslejen, der indbetales til Landsbyggefonden.

Statsministeren kaldte det en samfundsopgave

Ifølge regeringens plan skal Landsbyggefonden renovere for 21 mia. kr. i årene fra 2019-2026. Heraf skal 12 mia. kr. gå til at løse udfordringer med parallelsamfund. Der er med andre ord godt og vel en milliard kroner om året til andre renoveringer.

”En milliard om året dækker ikke engang de boligområder, der her og nu står på venteliste til en renovering. Det betyder reelt, at alle renoveringer uden for udsatte områder stopper fra 2020, og det er helt og aldeles uacceptabelt,” mener Vinie Hansen, der minder statsministeren om, at han ved fremlæggelsen af planen kaldte det en samfundsopgave at løse udfordringerne med parallelsamfund og udsatte boligområder.

Risiko for nye udsatte boligområder

Vinie Hansen peger desuden på, at udfordringerne i udsatte områder skyldes flere års mangelfuld integrations-, uddannelses- og beskæftigelsespolitik. Det er samfundsopgaver, og løsningen må deles på tværs af samfundet.
”Det er en fælles opgave at løse fælles problemer. Dem kan man ikke tørre af på en udvalgt del af befolkningen,” siger hun og foreslår, at renoveringer af almene boligområder og løsning af udfordringer i udsatte boligområder håndteres hver for sig.

”Det er afgørende at modernisere og udvikle almene boligområder, så de er attraktive for nuværende og kommende beboere. Hvis vi ikke udvikler, og det kan vi ikke med regeringens udspil, mister områderne værdi, og så opstår der jo netop nye udsatte boligområder,” påpeger Vinie Hansen.

Underskrifter mod regeringens plan

I Albertslund bliver helt nødvendige renoveringer udskudt i afdelingerne Capellavænget, Miravænget, Rigelvænget, Toften, Hyldespjældet og Blokland. I Brøndby bliver en renovering i Gillesager/Lindeager også udskudt, hvis regeringens plan bliver vedtaget. I København bliver tre renoveringer i afdelingerne Lukretiavej, Glasvej og Prags Boulevard-Holmbladsgade udskudt.

Der er startet en underskriftsindsamling mod regeringens plan – du finder den her: www.skrivunder.net/fingrene_vak_fra_lejernes_penge

*** I diverse lokalaviser kan man læse, at renoveringerne bliver aflyst. Det er ikke korrekt. Renoveringerne bliver udskudt, såfremt regeringens plan bliver vedtaget ***