Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27. februar

BO-VEST afholder ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27. februar klokken 17.30 i Hartmanns Pakhus.

På dagsordenen er BO-VEST bestyrelsens forlag om, at Lejerbo København optages som medlem af BO-VEST pr. 1. juli 2018. Godtages forslages skal der efterfølgende stemmes om vedtægtsændringer for BO-VEST.

Se dagsordnen