Et GDPR-sikkert fildelingssystem

Bestyrelseswebbens dokumentarkiv gør det muligt at uploade dokumenter, som du og dine bestyrelseskollegaer kan orientere sig i. På den måde kan nye bestyrelsesmedlemmer hurtigt få et indblik i afdelingens beslutninger og generelle drift. Ved at benytte bestyrelsesweb som arkiv er du, og din bestyrelse, et skridt nærmere at overholde bestemmelserne i den nye persondataforordning. Alle data opbevares nemlig sikkert.

Skab overblik over opgaverne i afdelingen

Med bestyrelseswebbens digitale opgaveliste behøver I ikke at finde gamle mails frem, når I drøfter jeres opgaver på bestyrelsesmøderne. Opgavelisten kan både du, dine bestyrelseskollegaer og de ansatte i driften løbende redigere i, og derfor er det oplagt at have et tæt samarbejde om listen. Når du, som bestyrelsesmedlem, opretter en opgave, vil den blive synlig for alle. I opgavelisten kan I derfor samle alle afdelingens opgaver, prioritere dem og løbende opdatere sagernes status i ’beskrivelsesfeltet’. På den måde har I et samlet overblik over opgaverne, og I har mulighed for at prioritere de vigtigste opgaver over de mindre vigtige.

Få status over afdelingens økonomiske situation

Budgetfunktionen i bestyrelsesweb er jeres mulighed for løbende at følge med i afdelingens udgifter i takt med, at regningerne betales. På den måde kan du være med til at følge udviklingen af budgettet gennem hele året. Det er muligt at komme langt ned på underkonti og følge med på helt specifikke konti. Ikke nok med, at I kan finde beløb på udførte opgaver, på nogle posteringer kan I også se regningen for det udførte arbejde.

Hvis I ikke er kommet i gang med at bruge bestyrelsesweb endnu, og I har fået mod på at prøve det af, så afholdes der kursus den 14. januar. På kurset får man en generel introduktion til, alle de tilgængelige funktioner der er forbundet med bestyrelseswebben.

Læs mere om kurset og tilmelding her