Erfaring og gode råd er kernekvaliteter, som en mentor eller kontaktperson kan bidrage med i vejledningen af bestyrelser. Det forklarer to erfarne beboerdemokrater Kirsten Bjørton og Sheku Amadu Jalloh fra henholdsvis afdelingerne Sluseholmen og Ryesgade.

Det handler om at finde en balance mellem ens egne erfaringer, og den konkrete problemstilling den aktuelle afdeling står over for. Derfor har de to samlet fire råd, som andre kan bruge i deres mentorarbejde.

Vær tilstede med al din erfaring

Især i starten er det vigtigt at lytte og spørge ind til afdelingen og holde de gode råd tilbage, mener Kirsten Bjørton, der har været mentor i mange år og selv har erfaring fra både afdelings- og organisationsbestyrelse.

”Det er vigtigt, at man som mentor ikke kommer med løftede pegefingre, så afdelingsbestyrelsen bliver bange for at tage kontakt” fortæller Kirsten.

Begge mentorer har siddet med til mange afdelingsbestyrelsesmøder for at hjælpe bestyrelserne ordentlig i gang. De mener begge, at tilstedeværelsen har stor betydning, men også at stille de rigtige spørgsmål, der får afdelingsbestyrelsesmedlemmerne til at reflektere.

Få styr på rollefordelingen

Kirsten fortæller, at det er vigtigt at forklare afdelingsbestyrelsesmedlemmerne, hvad de skal bruge de ansatte i enten driften eller administrationen til, hvad de selv kan tage kurser i, og hvad de som mentorer kan hjælpe til med.

Det er Sheku Amadu Jalloh enig i. Han er selv mentor, og har i mange år siddet i både afdelings- og organisationsbestyrelse. Han mener, at det vigtigste er, at afdelingsbestyrelsesmedlemmerne forstår, hvem der har hvilke kompetencer. Han oplever nemlig ofte, at der er forvirring om kompetencefordeling, og at det giver konflikter. Han anbefaler derfor, at mentorerne starter ud med en kompetence afklaring.

Vær mediator i konflikter

Komplekse situationer og problemer udfolder sig ofte i relationer mellem mennesker med forskellige interesser. Jalloh oplever ofte, at han må agere mediator i konflikter. Det kan for eksempel være nogle afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som tror, at de er driftspersonalets arbejdsgivere.

”I de situationer kan jeg hjælpe afdelingsbestyrelsesmedlemmerne med at forstå deres egen rolle, men også hvilken rolle de ansatte for eksempel har,” fortæller han.

Jalloh anbefaler bestyrelsesmedlemmerne at tale med driftspersonalet og være åben og nysgerrig på deres arbejde.

”Det kan være en fordel sammen med afdelingsbestyrelsen at undersøge, hvordan problemet ser ud fra andres vinkler, så man på den måde får forståelse for hinanden” afslutter han.

 

Deltag i afdelingsmøder

Både Kirsten og Jalloh anbefaler, at du tager ud og er dirigent til afdelingernes afdelingsmøder.

”På beboermøderne lærer man beboerne at kende og finder ud af, hvad der rører sig i afdelingerne” forklarer den mangeårige mentor Kirsten Bjørton.

På den måde er man en synlig kontakt i afdelingen, og kan hjælpe afdelingsbestyrelsen med at svare på de forskellige spørgsmål, som beboerne stiller. 

Den 15. januar er der kursus for kontaktpersoner/mentorer, hvor der er flere gode, men også mulighed for at spare med andre kontaktpersoner/mentorer.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her