Regeringen om parallelsamfund

De første måneder kæmpede hele sektoren mod regeringens første udspil mod parallelsamfund. Det var dengang, regeringen ville bruge Landsbyggefondens renoveringspenge til indsatser mod parallelsamfund i udsatte boligområder. Vi protesterede og samlede underskrifter, og det blev heldigvis taget af bordet. Det var meget positivt at mærke den store opbakning til at sige ”hold fingrene væk fra lejernes penge!”.

Her sidst på året blev så den endelige såkaldte ”ghettopakke” vedtaget med det urimelige krav om nedrivning af boliger, i de såkaldt ”hårde ghettoer”. Den 1. december offentliggjorde Transport-, Bygnings- og Boligministeriet en så ny ”ghettoliste”, hvoraf det fremgår, hvilke afdelinger, der er i fare for at skulle nedrives. 

For BO-VEST indeholder listen én god og én dårlig nyhed. Askerød i Greve er ikke på listen af udsatte boligområder. Til gengæld får Aldersrogade i Københavns nordvest kvarter 'ghetto'-stemplet.

Sælger og bygger nyt

Mjølnerparken bliver - som forventet - karakteriseret som 'hård ghetto'. Det betyder, at der skal laves en plan for, hvordan man vil reducere antallet af almene familieboliger i området til 40%. Bo-Vita og Københavns Kommune er heldigvis enige om, at det ikke giver mening at nedrive gode boliger i København. Planen er at sælge en del af boligerne i Mjølnerparken og bygge nye almene boliger andre steder i byen for fortjenesten. 

Aldersrogades indtog på ghettolisten sætter boligområdet i fare for nedrivning. Hvis det ikke i løbet af de næste fem år lykkes at vende udviklingen i området, skal Aldersrogade også reducere antallet af almene familieboliger. Det må vi arbejde for ikke kommer til at ske.

Bo-Vita ombord

Med Bo-Vita som en del af BO-VEST har vi fået nye udfordringer men især nye glæder. Samarbejdet i bestyrelsen med de tre medlemmer fra Bo-Vita fungerer eksemplarisk, og det var også en stor glæde at se så mange fra Bo-Vitas afdelinger til Boligpolitisk Forum i oktober. Det er meget inspirerende at få nye mennesker og nye holdninger ind i fællesskabet.

Fælles udgangspunkt og input til fremtiden

For at finde et fælles ståsted for den fremtidige udvikling af BO-VEST holdt bestyrelsen et  strategiseminar i starten af november. Her tog vi hul på, hvad BO-VEST skal arbejde med i de kommende år. Der var ikke tid til at konkludere eller lave færdige planer, men jeg kan godt løfte sløret for nogle af de emner, der blev drøftet som mulige input til en ny strategi: Vi skal blandt andet arbejde strategisk med, hvordan vi leverer bedre service til vores beboere og beboerdemokrater, hvordan vi kan bidrage til FN’s verdensmål, og hvordan vi kan komme i front med digitalisering ikke bare af arbejdsgange men også af vores boliger. Der var spændende tanker på spil, og det lover godt for året, der kommer.

Tak for samarbejdet i 2018.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Vinie Hansen