Ny indkøbspolitik og store besparelser på udbud

BO-VESTs indkøbskonsulent Lee Schmidt Weinreich gennemgik hovedtrækkene i BO-VESTs nye indkøbspolitik.

Hendes hovedbudskaber omkring indkøb er:
1. Der er penge at hente, hvis afdelingerne køber ind sammen.
2. Det er frivilligt, om man vil gå være med i fællesindkøb.
3. Udbudsloven skal overholdes.

Læs BO-VESTs indkøbspolitik her 

En af de afdelinger, der har sparet mange penge, er Askerød i Greve. Askerød har i 2018 gennemført et udbud om istandsættelse af flytteboliger og sparet 38%, svarende til 500.000 kr. om året, i forhold til tidligere. Tranevænget i Brøndby har også sparet penge. De gik i 2018 i udbud med 10 nye køkkener og sparede 46% i forhold til det, de havde betalt deres gamle leverandør. 

Effektiv drift i BO-VEST – halvt i mål

Driftschef Simon Bødker fortalte, at afdelingerne i ”det gamle BO-VEST” - AB, VA og Tranemosegård - er godt halvvejs med de besparelser, Ministeriet kræver inden 2020, altså hvis budget 2018 og 2019 overholdes. Simon understregede samtidig, at der kun sker effektiviseringer, hvis afdelingerne er med på det.

Simon fortalte deltagerne, hvordan både Ministeriet og BO-VEST arbejder med en benchmark-model, der sammenligner afdelingernes driftskonti med hinanden. Selvom det er svært at sammenligne afdelinger, der ikke er ens i bygningstype eller i udearealerne, mener Simon, at det alligevel er nyttigt at sammenligne på tværs. ”Det giver større bevidsthed om forbrug, og om at få konteret udgifterne de rigtige steder”, forklarer han.

Lys i Maglelund

Dorthe Larsen, formand for Maglelund og Tranemosegård, fortalte, at de i Maglelund synes, at det er vigtigt, at der er lys, der hvor beboerne færdes, fordi det giver tryghed. Men de vil også gerne spare penge. Derfor har de fået sensorer på lyset i opgange, vaskerier og andre steder, så der er lys, når der er folk og ellers ikke. Derudover skifter de løbende almindelige sparepærer ud til LED-lys. I alt har afdelingen sparet ca. 16% på elforbruget siden "lys-projektet" gik i gang.

 

Fælles drift giver huslejebesparelser

AB’s afdeling AB Nord og VA’s Bæk- og Fosgården har siden 2007 arbejdet sammen om driften. Det fungerer ifølge Kirsten Mogensen, formand for AB Nord og for AB, rigtig godt. De to afdelinger har hver sin afdelingsbestyrelse, og de holder møde hver for sig – dog er der to årlige fællesmøder. Ejendomsfunktionærerne er blandet og arbejder i begge afdelinger, og det har beboerne fra første færd været fint tilfredse med.

”Vi troede, at det ville været et problem, men beboerne har fokus på, at arbejdet bliver gjort og ikke af hvem, så længe det er ansatte” fortalte Kirsten.

Skulle Kirsten have gjort noget anderledes – set i bagklogskabens lys – ville hun have været mere opmærksom på, hvor forskellig kulturen er i de to bestyrelser, så der undervejs kunne tages højde for det.

Afdelingernes ejendomsleder Michael Sørensen fortalte, at afdelingerne fra 2014-2017 har sparet ca. 2500-2700 kr. i husleje pr. lejemål. Pengene hentes hjem, bl.a. ved at ejendomsfunktionærerne arbejder i teams, ved at maskinparken udnyttes langt bedre, ved at de to afdelinger køber fælles ind og gennem insourcing af håndværkeropgaver.