”Skyderiet i Krebsens Kvarter er helt uacceptabelt. Vi fordømmer på det kraftigste den slags handlinger, der bringer mennesker i fare og skaber utryghed blandt både voksne og børn,” siger Vinie Hansen, formand i BO-VEST som en kommentar til det skyderi, der fandt sted i Krebsens Kvarter i det sydlige Albertslund natten til lørdag

Der bliver hver dag arbejdet med tryghed i BO-VESTs boligområder. Beboere, ansatte og kommuner sørger hele tiden for at skabe løsninger, der bidrager til bedre boligområder og dermed rammer om menneskers hverdag. Det sker gennem beboeraktiviteter, klubber og foreninger, boligsociale indsatser og gennem en god dialog med eksempelvis kommuner og politi.

Fortsat fokus på tryghed

”Arbejdet med at skabe mere tryghed har båret frugt. Det viser vores egne undersøgelser og ikke mindst Politiets Tryghedsindex. I følge disse undersøgelser er langt de fleste af vores beboere meget trygge i deres nabolag. Vi vil fortsat styrke dette arbejde og have fokus på menneskers tryghed og hverdag,” siger Vinie Hansen og fremhæver, at boligafdelingen AB Syd sørgede for psykologhjælp til en familie, hvis bolig blev ramt af skud tilbage i november.

”Vi vil nu internt og i samarbejde med relevante parter undersøge, hvad vi nu kan gøre, for at fastholde beboernes tryghed – både i den pågældende afdeling, men også i vores andre boligafdelinger. Der er dog ikke umiddelbart noget, der tyder på, at det er vores egne beboere, der står bag disse skyderier,” siger Vinie Hansen.

BO-VEST opfordrer samtidig beboere, der har set noget, til at kontakte Københavns Vestegns Politi på tlf. nr. 43 86 14 48.