”Vejen frem er ikke mindre, men mere beboerdemokrati og mere beboerinddragelse, når problemer i udsatte boligområder skal løses”. Det siger Vinie Hansen, der er bestyrelsesformand i boligselskabet VA, som Askerød i Greve er en del af.
Vinie Hansens reaktion kommer på baggrund af en pressemeddelelse fra Pernille Beckmann, borgmester i Greve, hvor hun foreslår, at begrænse beboerdemokratiet i udsatte boligområder.

”Det ærgrer det mig, at Pernille Beckmann har foreslået, at begrænse beboerdemokratiet i udsatte boligområder, der er at finde på den såkaldte ghetto-liste. Greves borgmester ved godt, hvilket enormt arbejde, der har fundet sted i Askerød gennem de senere år,” siger Vinie Hansen.

Den afdelingsbestyrelse, som Pernille Beckmann vil af med har, sammen med de ansatte i det boligsociale sekretariat Greve Nord-projektet, gennem hårdt arbejde netop formået at løfte Askerød og skabe meget positive resultater.

”Derfor er det ikke blot helt skævt overhovedet at diskutere Askerød i denne sammenhæng, nu hvor alle tal og statistikker viser fremgang og Askerød ikke er at finde på ghetto-listen. At foreslå at afsætte en afdelingsbestyrelse er også at skære et helt afgørende led i bestræbelserne på at skabe bedre boligområder fra. En afdelingsbestyrelse består ofte af de mest engagerede og til tider også de mest ressourcestærke beboere i et boligområde. De har derfor rigtig gode forudsætninger for at kunne bidrage til en positiv udvikling,” siger Vinie Hansen. Hun peger også på, at de bedste løsninger kræver et fortsat samarbejde mellem kommunen, Askerød og boligorganisationen.

”Løsningen på de udfordringer, der er i Askerød, er ikke beboernes skyld eller ansvar, men skyldes bl.a. en fejlslagen integrations- og boligpolitik, som langt hen ad vejen overlader løsningen af samfundsskabte problemer til de udsatte boligområder. Hvor skal beboere boligplaceres, hvis kommunen vil rive flere blokke ned i Askerød? Der mangler allerede nu boliger i Greve til blandt andre flygtninge.
Vi er parat til at fortsætte samarbejdet om at finde gode løsninger, også mere utraditionelle. For vi er enige om målet: At Askerød skal fortsætte sin positive udvikling. Vi er nødt til at inddrage beboerne og få skabt løsninger nedefra. På den måde har løsningerne en bedre effekt og er mere langtidsholdbare.
Et bredt samarbejde mellem beboere og beboerdemokrater, kommune, boligselskab og boligsociale indsatser og politi har de bedste forudsætninger for at skabe ny energi og positiv udvikling. Ingen kan løse problemerne i et udsat boligområde alene. Slet ikke en kommune. Derfor er beboerdemokratiet og beboerne en helt afgørende del af at skabe en bedre fremtid i udsatte boligområder,” slutter Vinie Hansen af.

Fakta: Den positive udvikling i Askerød

Man skal opfylde tre ud af fem kriterier for at komme på ghetto-listen. Askerød opfylder kun det fjerde kriterium. Tidligere har Askerød opfyldt både tre og fire kriterier.

1. Andelen af 18 til 64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 %, beregnet som et gennemsnit for de seneste to år. Askerød opfylder ikke dette kriterie.
2. At andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 %. Askerød opfylder ikke dette kriterie.
3. At antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,7 % af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste to år). Askerød opfylder ikke dette kriterie.
4. At andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse) overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe. Askerød opfylder dette kriterie.
5. At den gennemsnitlige indkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusiv uddannelsessøgende, er mindre end 55 % af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Askerød opfylder ikke dette kriterie.