-Det ligger mig utrolig meget på sinde at skabe aktiviteter for beboerne, så de lærer hinanden at kende og får lyst til at engagere sig i fællesskabet, som kan bidrage til det gode liv i boligafdelingen. Jeg håber, at de nuværende aktiviteter kan være med til at udvikle fællesskabet i Den Grønne Trekant, siger Mette Krab.

I halvandet år har hun haft sin daglige gang i Den Grønne Trekant som beboerkoordinator og efterhånden kender mange af beboerne i afdelingen Mette, som har sit kontor i Aktivitetshuset, hvor også medarbejderne i Bo-Vitas boligsociale helhedsplan holder til. Og mange af aktiviteterne skabes i samarbejde med helhedsplanen, afdelingsbestyrelsen og sammen med rigtig mange lokale aktører samt de frivillige i og udenfor boligområdet.

-Den Grønne Trekant har stor mangfoldighed, som gør området sjovt og spændende at færdes i. Men der er også udfordringer og beboere som er socialt udsatte. Det er vigtigt med projekter og aktiviteter som har fokus på fællesskab, beboerdemokrati, naboskab og trivsel og tryghed. Jeg vil gerne tænke mit arbejde som beboerkoordinator ind i at være en del af indsatsen for at løfte beboerne og deres boligområde ind i ny fremtid, siger Mette Krab.

Et job med mange facetter

Hendes job som beboerkoordinator omfatter mange forskellige opgaver. Hun er tovholder for aktiviteter i Den Grønne Trekant, og hun er bindeled til afdelingsbestyrelsen, ejendomsfunktionærerne, Bo-Vitas ledelse, helhedsplanen og de frivillige samt lokale klubber/aktører i område. Til opgaverne hører også, at hun hjælper beboerne, hvis de har brug for råd og vejledning til uddannelse, job og økonomi osv. Så på den måde er Mette også lidt en social vicevært.

-Jeg elsker at møde beboerne og komme rundt i afdelingen, hvor der bor så mange forskellige og fantastiske mennesker. Jeg synes også det er spændende at arbejde sammen med bestyrelsen og vores mange samarbejdspartnere. Det er et fedt job jeg har, siger Mette Krab.

Aktivitetshuset med den smukke mønstrede metal facade, der ligger på afdelingens parkeringsplads, danner rammen om mange af de aktiviteter, som Mette er med til at arrangere i Den Grønne Trekant. Huset er i tre plan. Øverst er der et stort udendørs boldbud, som man kan komme op til via en udvendig trappe og der er åbent for alle. Førstesalen rummer lokaler til møde- og klubaktivitet, stueetagen café.

Af tilbud, som huset lige nu kan tilbyde beboerne, kan nævnes ugentlig lektiecafe, ugentlig børne- og ungetilbud, åben juridisk rådgivning, Sundhedsplejens mødregruppe, foreningen forældrecafeen, syklub for kvinder og beboercafe.

Herudover afholdes der i løbet af året arrangementer inden for musik, højtlæsning, yoga, eidfest, julefest, fastelavn, mors dag osv. I april i år blev der holdt et ”Danmark spiser sammen arrangement”, som blev en kæmpesucces med over 100 deltagere, og det er planen at successen skal gentages til efteråret, fortæller Mette.

-Jeg synes, vi har haft en rigtig god udvikling i det halvandet år, jeg har været her, og jeg synes, at vi har et sprudlende miljø med en god stemning og en god opbakning til de initiativer, der er blevet taget, siger Mette. Hun har også set en god udvikling i fællesskabet mellem beboerne - og det er jo netop det, der er formålet med aktiviteterne.

Mennesker får projekter til at lykkes

Mette Krab har stor erfaring med socialt arbejde, frivillighed og undervisning af børn og unge, da hun er uddannet pædagog fra Frøbelseminiariet. Hun har desuden en diplomuddannelse i ledelse og coaching. Hun har arbejdet som pædagogisk leder i Københavns Kommune i børneinstitutionen Galaxen, Preschool. Hun har været frivillig i Home-Start som er en international organisation med fokus på at støtte familier i hjemmet med udgangspunkt i deres egne ønsker, før hun kom til bo-Vita

 -Det er mennesker der får projekter til at lykkes. Jeg har i mit arbejde fokus på mennesker og relationer, siger hun.

Privat bor Mette alment i en Bo-Vita afdeling på Amager. Hun er mor til tre drenge på 12, 14 og 16 år. I fritiden er hun aktiv i foreninger med streetsport, og hun dyrker kajakroning, vinterbadning, klatring og byens kulturliv med kunst, musik og teater. Så også på det private plan er Mette til aktivitet og fællesskab. Mette er 43 år.

Fakta

Den Grønne Trekant består af to Bo-Vita afdelinger og rummer i alt 608 boliger. Afdelingerne er sammen med VIBO’s afdeling 106, Vognvænget omfattet af Helhedsplan Sigynsgade, der løber frem til 2022. Området har 2.000 beboere, hvoraf 1000 af dem er børn og unge.