Der er ungdomsboliger på vej på Østerbro. Bo-Vita omdanner den tidligere navigationsskole overfor Zoologisk Museum til 163 moderne ungdomsboliger. De mange boliger forventes at stå klar til indflytning i 2020.

I sidste uge blev der holdt rejsegilde. Her var håndværkere, entreprenør, arkitekter og bygherre samlet for at markere, at byggeriet nu har nået et punkt, hvor man for alvor kan se, hvordan boligerne vil tage sig ud og indgå i det omkringliggende miljø.

Boligerne får fokus på bæredygtighed. De opfylder nemlig lav-energikrav 2020 og har derfor lave driftsomkostninger til opvarmning. Der etableres ventilationsanlæg med varmegenvinding, der sikrer et lavt energiforbrug og et godt og sundt indeklima. Regnvand fra tagene nedsives på grunden og føres på den vis væk fra området, og så bevares udvalgte træer, der er med til at give stedet en særlig karakter.

”Allerede i planlægningen af byggeriet har det været af stor betydning at følge den bygherrestrategi, som Bo-Vita vedtog allerede i 2014. Her spiller netop bæredygtighed, energioptimering og gode fællesfaciliteter en væsentlig rolle,” sagde Jan Hyttel, bestyrelsesformand i Bo-Vita, ved rejsegildet.

Udover de mange bæredygtige boliger opføres en række faciliteter, der understøtter fællesskab som et centralt element for det sociale liv i den samlede bebyggelse. Udearealerne bidrager til fællesskabet med mange gode muligheder for ophold og netop fællesskab. Der opføres blandt andet et fællestorv, som understøtter et campusmiljø.

”Den meget centrale placering af de ny ungdomsboliger på Lersø Park Alle har spillet en væsentlig rolle. De kommer til at ligge tæt på mange store uddannelsessteder som Copenhagen Science, der er en del af Københavns Universitet, Metropol med mange mellemlange uddannelser og de store universitetshospitaler – Rigshospitalet og Bispebjerg. Endelig ligger boligerne tæt på store grønne arealer så som Fælledparken,” kom det fra Jan Hyttel ved rejsegildet.