Gården i Mjølnerparken var søndag eftermiddag den 1. juli fyldt op med unge dimittender og deres familie, venner og naboer fra de omkringliggende bebyggelser på Nørrebro.

Der var 29 dimittender med til festen og der sad røde og blå studenterhuer på 20 piger og 9 drenge. Der var i alt 8 som afsluttede HF og de 21 øvrige afsluttede en gymnasial uddannelse. En enkelt var iført en sort hue som tegn på, at han havde taget eksamen på sine fem valgfag på højt niveau.

 

I en festlig stemning kom de unge mænd og kvinder frem én efter én og fik nævnt deres navn og overrakt en buket blomster og en pengegave fra Bo-Vita på 1.000 kr. under klapsalver fra de fremmødte. Samtidig var der plads til at de unge holdt en kort tale om deres fremtidsplaner, og det var især studier inden for medicin, jura, økonomi og undervisning som trak i de unge mennesker.

Mjølnerparkens afdelingsformand Mohammed Aslam, hvis egen datter var blandt dimittenderne, ønskede de unge tillykke med deres eksamener og udtrykte håb om at alle må klare sig godt i livet.

Sheku Amadu Jalloh, der repræsenterede Bo-Vita’s organisationsbestyrelse, holdt en smuk tale for de unge. En tale, som tog udgangspunkt i hans egen indvandrerbaggrund og hvori han gav eksempler på, hvordan man kan skabe et godt liv for sig selv og sin familie i Danmark. Jalloh opmuntrede de unge til at hænge i med studierne og få en uddannelse, fordi det er adgangsbilletten til at kunne skabe det gode liv.

Derefter var det tid til at netværke og feste med dimittenderne og deres familier, venner og naboer i den solbeskinnede gård. En dejlig begivenhed, som viser at der altså også er gode historier at fortælle om det ofte udskældte boligområde.

Det var Boligsocial Helhedsplan Mjølnerparken og afdelingsbestyrelsen i Mjølnerparken som stod bag dimittendfesten. Bo-Vita’s organisationsbestyrelse stod bag pengegaven på 1.000 kr., som blev overrakt til hver enkelt dimittend af Sheku Amadu Jalloh.