Områderne, hvor byggearbejdet allerede er i gang, vil kun blive ryddet og gruset, når håndværkerne ikke er på pladsen. 

Det gælder området omkring Toskiftevej nr. 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 123, 125, 127, 129 og 131. 

Driften søger for at rydde og gruse. Midlertidige adgangsveje vil blive gruset efter behov, samt hver fredag i vinterperioden. 

Vinterberedskabet kommer, når der falder sne og er glat. De sørger også for at være forebyggende med grusning, hvis der er islag på vej. 

Gangstier, som er afspærret, og græsplæner vil ikke blive ryddet eller gruset.

Læs al info fra byggesagens parter ved at hente filen herunder.