Husk at tegne forsikring!

Har du en indboforsikring? Hvis ikke er det en god idé at tegne sådan en. 

Det er vigtigt at du som beboere har tegnet en privat indboforsikring. Der er nemlig en række skadesituationer, hvor det er din egen forsikring, der skal dække udgifterne. 

Bo-Vitas forsikring dækker skader på selve bygningen, fx brand- og stormskade, samt de til bygningen hørende installationer, fx skjulte rør, glas og sanitet.

Men det er din egen forsikring, der skal dække vandskader på indbo fx ved et brud på et vand- eller varmerør. Det er kun skader på på bygningsdele, gulve, vægge, lofter og lignende, der er dækket af boligforeningens bygningsforsikring.

Skader i forbindelse med renoveringen

Hvis der opstår en skade i forbindelse med en renovering af din boligafdeling er der særlige forhold du skal være opmærksom på. Her kan nemlig være flere parter involveret. Men uanset hvilken skade der sker, skal du altid kontakte boligforeningen med oplysninger om skaden.

Hvis en håndværker fx er kommet til at skade dit indbo, skal det afgøres, hvem der har ansvaret for skaden. Du kan derfor kun få erstatning af håndværkeren, hvis han/hun har handlet uagtsomt og kan gøres erstatningsansvarlig.

I forbindelse med færdsel på gangarealer, stilladser, parkeringspladser og lignende, kan der også opstå skader, fx faldskader med person- og tingskade til følge. Her er det også meget vigtigt, at du  kontakter Bo-Vita, så det hurtigst muligt kan afklares hvem der har ansvaret for skaden. 

 

Skader på dit indbo

Hvis dit eget indbo bliver beskadiget i forbindelse med en skade på bygningen, er det vigtigt at du forsøger at redde og bevare eventuelt ikke beskadiget indbo, fx ved at dække det til, flytte det til en anden del af lejligheden og lignende.

 

Skadebegrænsning og forebyggelse

Man har som udgangspunkt pligt til at afværge en skade og forhindre den i at udvikle sig, fx ved at foretage afdækning og stille spande op, hvis der sker en vandskade, redde værdigenstande og lignende. Dette gælder både for skader på bygninger og dit eget indbo.

Du skal selvfølgelig kun begrænse skaden, hvis det kan foregå uden risiko for din egen sikkerhed. 

 

Dokumenter skaden

Det er altid en god ide at tage billeder af beskadigede genstande, bygninger og lignende. Desuden kan det være en god ide, at du løbende tager billeder af dit indbo, gemmer kvitteringer for større og vigtige genstande i din bolig. på den måde har du styr på dokumentationen, hvis du rammes af en skade.