Gå til indhold

Renovering af Damgårdsarealet

Eskebuen, Oldbuen og Rimbuen, samt Blommegården, Kirsebærgården og Troldnøddegården stod overfor renovering af blandt andet vinduer og døre

Renovering af døre og vinduer i Kirsebærgården, Troldnøddegården og Blommegården.

Gårdenes renovering var undervejs siden 2016. Først blev en tilstandsrapport bestilt, herefter blev der udarbejdet en samlet handlingsplan for det nuværende projekt.
16 feb. 2017 blev beboerne præsenteret over for renoveringen med tilskud, mødet vedtog at igangsætte projektet og nedsætte et fælles byggeudvalg, med to repræsentanter fra hver afdeling.

Henover 2017 er der blevet afholdt byggeudvalgsmøder, foretaget opmålinger, besigtigelser og destruktive undersøgelser, og alt dette er udmundet i et udbudsmateriale.    

Sidst 2017 blev der afgivet bud fra fem valgte entreprenører, og vinderen blev Casadana, der derfor varetog renoveringen.

 

Renoveringen

Renoveringen omfattede i hovedtræk

  • Udskiftning af udvendig døre
  • Udskiftning af vinduer

Hertil blev sokler udbedret og gummifuger udskiftet i murværk, samt reparation/udskiftning af defekte tagrender og nedløb.

Ved destruktiv undersøgelse opdagede vi at der enkelte steder manglede brandsikring. Det blev derfor udbedret, og indvendige loftlemmer i boliger blev tætnet.

Renoveringsarbejderne blev udført  hen over 2. og 3. kvartal 2018