Gå til indhold

Renovering af Damgårdsarealet

Eskebuen, Oldbuen og Rimbuen, samt Blommegården, Kirsebærgården og Troldnøddegården stod overfor renovering af blandt andet vinduer og døre

Renovering af døre og vinduer i Rimbuen, Oldbuen og Eskebuen.

Buernes renovering har nu været undervejs siden 2016. Først blev en tilstandsrapport bestilt, herefter blev der udarbejdet en samlet handlingsplan for det nuværende projekt

9. februar 2017 blev beboerne præsenteret over for renoveringen. Mødet vedtog at igangsætte projektet og nedsætte et fælles byggeudvalg, med to repræsentanter fra hver afdeling.

Gennem 2017 er der blevet afholdt byggeudvalgsmøder, foretaget opmålinger, besigtigelser og lavet destruktiv undersøgelser. Alt dette har udmundet i et udbudsmateriale.    

Sidst 2017 blev der afgivet bud fra fem valgte entreprenør, og vinderen af udbuddet blev Casadana, som skal udføre renoveringen.

Renoveringen

Renoveringen omfatter i hovedtræk

  • Udskiftning af udvendige døre
  • Udskiftning af vinduer

Hertil skal der udbedres sokler og udskiftes gavl-bræddebeklædning og facadeplader, i de tilfælde hvor de er skadet. Der bliver også efterisoleret 11 gavle som er af let trækonstruktion og der bliver lavet en gavludvidelse.