Medlemmer fra 4 Nord

Lise Kaadach

Henning Knudsen

Peter Schmidt

Per Seirup

Kjeld Olsen

Pia Fabricius

Jane Jensen

Karina Bräuner

René Alexandersen

Lisbeth Lundbergh

 

Medlemmer fra 4 Syd

Lena Kujahn

Anita Wittusen

Maja Reutzer

Rein Rubenkamp

Herluf Ringgaard

Pia Petersen

Tonny Lilja

Kaj-Erik Pedersen

Medlemmer fra VA's bestryrelse

Vinie Hansen

Per Larsen