Hvem kan bo i bofællesskabet?

Seniorbofællesskabet henvender sig til ældre (+55 år), der har lyst til at bo et sted som understøtter en sund og aktiv livsstil med udgangspunkt i et fælles værdigrundlag.

En interessegruppe omkring seniorbofællesskabet har udarbejdet et værdigrundlag for seniorbofællesskabet, og kommende beboere vil blive udvalgt ud fra ønsket om at deltage i fællesskabet på baggrund af det formulerede værdigrundlag.

 

Værdigrundlag

Et seniorbofællesskab er et fællesskab, og bofællesskabets værdigrundlag er derfor helt afgørende, når du skal vurdere, om det kunne være noget for dig at blive en del af bofællesskabet. 

Værdigrundlaget afspejler de værdier, man ønsker for seniorbofællesskabet, og er det sociale fundament for fællesskabet beboerne i mellem og livet sammen. 

Interessegruppen og styregruppen har på workshops formuleret værdigrundlaget for det kommende seniorbofællesskab Sankt Joseph: 

Vision 
Ideen med seniorbofællesskabet er at skabe et hjem, der bygger på gensidig respekt, åbenhed og tolerance med plads til det individuelle og det fælles. 

Seniorbofællesskabet kendetegnes ved tryghed, fællesskab og rummelighed. Det skal skabe plads til fordybelse, og at den enkelte kan leve sit trosliv. 

Formål 
At fremme et fællesskab med plads til forskellighed, der giver den enkelte tryghed i dagligdagen og danner grundlag for at kunne dele interesser og skabe fælles traditioner. 

Kerneværdier 
Vi bygger på:

 • Åbenhed, ærlighed og tolerance, med respekt for forskellige tros- og livsværdier.
 • Lyst og interesse for fællesskabet med respekt for privatliv.
 • Samvær og fælles aktiviteter 

Du kan downloade værdigrundlaget nederst på denne side.

 

Boligerne

Seniorbofællesskabet vil bestå af 29 boliger med tilhørende fællesareal.

Seniorboligerne bliver funktionelle, lyse boliger og det forventes:

 • At boligerne indrettes med godt dagslys og god tilgængelighed til udearealer.
 • At boligen er praktisk indrettet, så den nemt kan tilpasses en beboer med funktionsnedsættelse, men på en elegant måde, så boligen ikke umiddelbart fremstår som ældre- og plejebolig.
 • At anvendelse af moderne teknologi dels vil kunne understøtte, at beboerne er praktiske selvhjulpne så længe som muligt, dels vil kunne understøtte optimering af energi, indeklima og andre miljøforhold.

9 boliger er på forhånd reserveret til Sankt Joseph Søstrene og de resterende 20 boliger vil blive fordelt blandt personerne i interessegruppen. Fordelingen af boliger sker på baggrund af en række objektive kriterier, som skal sikre et levedygtigt seniorbofællesskab med en god beboersammensætning fordelt på bl.a. køn, alder, enlige og par. 

Du kan downloade en præsentation af seniorboligerne med beskrivelser og tegninger af boligerne nederst på denne side. Venteliste

Alle, der har et ønske om at blive en del af Seniorbofællesskabet Sankt Joseph kan blive skrevet på ventelisten. 

Tilmelding skal ske på mail, boligteam@bo-vest.dk med angivelse af følgende oplysninger: 

 • Navn 
 • Adresse 
 • Postnummer 
 • By 
 • Alder
 • Køn (M/K) 
 • Telefon privat
 • Telefon arbejde
 • E-mail adresse