En særlig blanding og ombygning og nybygning 

Bo-Vita, (tidligere Lejerbo København) købte i september 2014 Sankt Joseph kloster på Strandvejen 91, 2100 København Ø. Her opfører boligselskabet nu som bygherre plejeboliger, serviceareal og et seniorbofællesskab.

Projektet er en spændende blanding af  af nybyggeri og en ombygning af de eksisterende historiske klosterbygninger.

Den klare intention med projektet er, at stedets unikke karakter og historie skal bevares i den fremtidige anvendelse. 

Projektet tager derfor afsæt i, at både klosterbygningen og kirken skal bevares. Det tidligere plejehjem fra 1970 er nedrevet og har skabt plads til et nyt plejecenter, der er under opførelse.

12.000 m2 

Nybyggeriet på ca. 7.500 m2 og det eksisterende kloster på ca. 4.600 m2 inkl. kælder skal i fremtiden indeholde:

  • Et plejecenter med mellem 90 - 104 plejeboliger med tilhørende fællesarealer og servicearealer i tilknytning til plejeboligerne
  • Et seniorbofællesskab bestående af 29 boliger med tilhørende fællesareal.

Vejledende tidsplan

Nedenstående procestidsplan er vejledende og vil løbende blive ændret.

  • Prækvalifikation dec. - jan. 2016
  • Udbud i totalentreprise marts – september 2016
  • Bedømmelse og indstilling oktober. 2016
  • Projektering april 2017 – april 2018
  • Byggeri april 2018 - august 2019
  • Aflevering august 2019
  • Indflytning september 2019

Du kan læse mere om boligerne i seniorbofællesskabet her

Du kan læse mere om Plejeboligerne her