Robinielunden

Robinielunden er bygget i 2016 og består af 48 familieboliger på 89 – 115 m2. Bebyggelsen er godt placeret i Albertslund, tæt på grønne områder, skole og børneinstitutioner.

Boligerne ligger i to grupper med hver sit fælles, grønne gårdrum med plads til leg eller til ophold. Boligerne er i én eller to etager, og beboerne har enten adgang til lille privat have eller til en tagterrasse.

Økonomisk og miljømæssig bæredygtighed

Økonomisk og miljømæssig bæredygtighed har været i fokus lige fra planlægning af byggeriet, da boligerne er bygget efter AlmenBolig+-konceptet. AlmenBolig+-koncepet betyder lave anlægsudgifter, fordi byggeprocessen i højere grad end ved almindelige byggeprocesser er industrialiseret, og husene "sættes sammen" af præfabrikerede bokse.

De daglige driftsudgifter er også lavere, da en forudsætning for at flytte ind i en af boligerne er, at beboerne bidrager aktivt till drift og vedligeholdelse af fællesarealer og af egen bolig.

Robinielunden er opført som et lavenergibyggeri og har lave udgifter til opvarmning.

Genhusningsboliger indtil 2026

Til og med 2025 benyttes boligerne til genhusning i forbindelse med renoveringen af Syd, 4 Nord og Galgebakken.

Almindelig udlejning sker fra 2026.