Ledige boliger - til midlertidig udlejning på Nørrebro

Der er lige nu flere ledige 3 rums boliger på cirka 84 m2 centralt på Nørrebro i København.

Boligerne udlejes midlertidigt til 31/12 2020

Du kan KUN komme i betragtning til boligerne hvis du opfylder de skærpede, fleksible kriterier, som du kan læse om  på siden her. 

 

Se de specifikke dokumentationskrav i boksen til højre samt i listen herunder.

 

Send en mail til BO-VESTs boligteam

Hvis du opfylder kriterierne, så send en e-mail til vores boligrådgivere på boligteam1@bo-vest.dk. I e-mailen skal du oplyse, hvor stor en bolig du søger, og hvor mange I skal bo i boligen.

Har vi en bolig, der matcher dine ønsker, modtager du en mail med 48 timers frist til at indsende den nødvendige dokumentation i én samlet e-mail. 

Hvis dokumentation ikke er sendt inden fristen på 48 timer er udløbet, kan vi ikke reserverer boligen til dig.  

 

Dokumentation og skærpede, fleksible kriterier

For at få boligen skal du sende denne dokumentation:

 1. Husejerattest, som dokumenterer, hvem der bor i din husstand. På Borgerservice kan du, ved at møde personligt op, få en sådan attest. Du skal have din lejekontrakt med.

 2. Bopælsattest for dig og din samlever/ægtefælle, hvis han/hun flytter med, og I har boet sammen i mindst 2 år. Du henter bopælsattester på borger.dk.

 3. Pas og sundhedskort for alle i husstanden.

 4. Hvilken tilknytning husstandens medlemmer har til hinanden. (Oplyses i en mail til BO-VEST samtidig med anden dokumentation indsendes)

 5. Dokumentation for, at alle i din husstand i alderen 18-64 år har fast arbejde mindst 25 timer om ugen, og har en bruttoindkomst (før skat) på gennemsnitligt 19.556 kr. pr. måned (dette gælder både for i år og sidste år). Arbejdet kan også være et fast job med offentligt løntilskud, for eksempel fleksjob på 25 timer.

  Husstandens medlemmer kan også være i gang med en SU-berettiget uddannelse eller på lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale.

 6. Dokumentation for, at alle i din husstand mellem 30 og 59 år har en uddannelse over grundskoleniveau. Det vil sige en højere uddannelse end 9. og 10.  klasse. Den skal være taget eller godkendt i Danmark.
  Personer under 30 år og over 59 år opfylder kravet uanset uddannelsesniveau.

 7. Straffeattester for alle i husstanden, som er over 15 år. Ingen i din husstand må i år eller de foregående to år være dømt for at overtræde straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Du får straffeattester på politi.dk

 

På grund af ny lovgivning skal Københavns Kommune kontrollere, at du og din ægtefælle/samlever, som eventuelt flytter med, ikke modtager bestemte offentlige ydelser. 

Vi sender derfor dine oplysninger til kommunen.

 

Husk - du har 48 timer fra vi bekræfter

Vi skal modtage ovennævnte dokumentation senest 48 timer efter, vi har bekræftet, at der er en bolig, der matcher dine ønsker i forhold til størrelse og antal beboere i lejemålet i din første henvendelse til os.