Digitale muligheder giver fleksibilitet

Nye digitale redskaber gør det nu muligt deltage i digitale debatter, stille digitale forslag inden afdelingsmødet og afholde digitale afstemninger efter afdelingsmødet. Det hele kan ske i ens eget hjem på det tidspunkt, der passer bedst. Det skaber større fleksibilitet og kan give flere beboere både lyst og mulighed for at deltage.

Flere deltager digitalt

Selv om det formelle beboerdemokrati stadig fungerer, er selve deltagelsen blandt beboerne faldende flere steder. De yngre beboere er typisk mindre deltagende på formelle afdelingsmøder, og især børnefamilier kan have svært ved at finde tiden i en travl hverdag, selv om de egentlig gerne vil bidrage. Muligheden for at deltage digitalt giver flere beboere chancen for at deltage og bidrage.

Gode erfaringer allerede

Efter at have gennemført et pilotprojekt med digitale beboermøder i Hyldespjældet var erfaringerne positive og viste, at de digitale redskaber fik flere til at deltage i diskussioner og afstemninger. Det er stadig ønsket, at de fysiske beboermøder fortsætter og faktisk styrkes gennem disse digitale tiltag.

Læs om pilotprojektet

Separator icon

Digitalt beboerdemokrati i jeres afdeling?

Det kræver blot en mindre startindsats at komme i gang med den digitale verden, og der er meget at vinde. Boligafdelinger kan endda vælge at gå over til digitalt beboerdemokrati i en prøveperiode og senere vende tilbage til traditionelle afdelingsmøder igen. 

Hvis jeres boligafdeling er interesserede i at høre mere, så skriv til:
Bestyrelsesansvarlig Mads Gaugin: mal@bo-vest.dk

Lær mere om digitalt beboerdemokrati

Læs vores pjece om digitale muligheder i det moderne beboerdemokrati