Hvordan klager jeg?

Papir- eller webformular

Hvis du ønsker at klage, kan du enten indsende skriftlig klage på klageskemaet, som du printer og aflevere i papirform – stavefejl og dårlig håndskrift er uden betydning. Anonyme klager behandles ikke.

Du kan også udfylde web-formularerne. Når du udfylder og sender en webformular, givder du samtykke til, at vi må benytte din e-mailadresse. 

Klag online - benyt webformularer til klage

En klage skal indeholde:

  • Adresse og navn på den lejer eller det firma, du klager over
  • Hvad klages der over? Det kan for eksempel være: støj, trusler, hærværk, chikane, fyrværkeri, hund eller husleje
  • Tidspunkt for hændelsen
  • Dit navn, adresse og telefonnummer

Den underskrevne klage skal afleveres eller sendes til:

Ved husordensklager står fællesklager stærkere

Det kan ofte være svært at vurdere, hvem der har ret i en konflikt. Derfor er det en fordel, hvis I er flere, der klager sammen, når I sender en klage over overtrædelser af husordenen, trusler eller chikane. 

Lav derfor en fællesklage, hvor både du og dine naboer skriver under. 
 

Beboerklagenævnet

Hvis du er utilfreds med svaret fra BO-VEST, kan du klage til det lokale Beboerklagenævn. Din kommune har sit eget Beboerklagenævn. Beboere i Albertslund Kommune skal dog klage til Beboerklagenævnet i Glostrup Kommune, da disse to kommuner har indgået et samarbejde.

Læs mere om Beboerklagenævnet på BLs hjemmeside.

 

Ulovligheder skal også meldes til politiet

Det er vigtigt, at du også anmelder ulovligheder til politiet. Hvis du har gjort dette, har du modtaget et journalnummer, som du skal skrive på klageblanketten til BO-VEST.