Hvad er boligstøtte?

Når du bor til leje, har du mulighed for at få økonomisk tilskud til huslejen fra Udbetaling Danmark. Tilskuddet kaldes boligstøtte. Hvor meget du kan få i boligstøtte afhænger blandt andet af:

  • Antal af voksne og børn på adressen
  • Boligens størrelse
  • Huslejens størrelse
  • Din husstandsindkomst og formue

Indtægt fra børns fritidsjob påvirker ikke boligstøtten

Pr. 1. januar 2019 trådte en ny regel om boligstøtten i kraft, som betyder, at indtægt fra hjemmeboende børn under 18 år ikke længere skal modregnes hustandens boligstøtte. Tidligere blev indtægt fra børnenes fritidsjob medregnet i husstandens samlede indkomst, og dermed risikerede det at trække boligstøtten ned.

Men det er slut med de nye regler. Ændringen sker automatisk, så du skal ikke gøre noget. Indtægt fra hjemmeboende børn over 18 år skal stadig medregnes i husstandens samlede indkomst.

Læs mere på borger.dk

§34 - Særlig støtte til høje boligudgifter

Hvis du har været udsat for en såkaldt social begivenhed f.eks. arbejdsløshed, kan du søge særlig støtte til høje boligudgifter. Du skal opfylde en række betingelser, og det er kommunen, der afgør sagen. Du kan læse mere om betingelser og ansøgning på borger.dk

Hjælp til indskud

Du kan søge din kommune om lån til beboerindskuddet til din nye bolig. Det er kommunen som afgør, om du er berettiget.
Ansøg om lån til beboerindskud