Skip to content

Renoveringen af Banehegnet

Renoveringen af Banehegnet begyndte i maj 2017 og blev afsluttet i 2018.

Renoveringen i Banehegnet

I Banehegnet begyndte en renovering i maj 2017, der blev afsluttet i sommeren 2018.

Banehegnet er oprindeligt tegnet af arkitekten Steen Ejler Rasmussen, og renoveringen skete med respekt for den eksisterende arkitektur.

Renoveringen

Renoveringen af Banehegnet omfattede udskiftning af faldstammer og stigstrenge (de rør, der forsyner boligerne med både varmt og koldt vand).

Der blev også gennemført en såkaldt minimumsrenovering af badeværelserne, hvor rørene inddækkes og den nuværende sanitet blev udskiftet.

Beboerne kunne dog individuelt vælge at få opført et helt nyt badeværelse, hvor alt andet end minimumsrenoveringen gennemføres via kollektiv råderet.

Separator icon

Byggeudvalg

Byggeudvalget bestod af afdelingsbestyrelsen og beboer i Banehegnet Connie Palshøj.

Genhusning

Beboerne blev ikke genhuset i forbindelse med renoveringen.

Separator icon