Renoveringen i Banehegnet

I Banehegnet begynder en renovering i maj 2017 og forventes afsluttet i sommeren 2018.

Banehegnet er oprindeligt tegnet af arkitekten Steen Ejler Rasmussen, og renoveringen skal ske med respekt for den eksisterende arkitektur.

Renoveringen

Renoveringen af Banehegnet omfatter udskiftning af faldstammer og stigstrenge (de rør, der forsyner boligerne med både varmt og koldt vand).

Der vil også blive gennemført en såkaldt minimumsrenovering af badeværelserne, hvor rørene inddækkes og den nuværende sanitet udskiftes.

Beboerne kan dog individuelt vælge at få opført et helt nyt badeværelse, hvor alt andet end minimumsrenoveringen gennemføres via kollektiv råderet.

Byggeudvalg

Byggeudvalget består af afdelingsbestyrelsen og beboer i Banehegnet Connie Palshøj.

Genhusning

Der er ikke udsigt til at beboerne skal genhuses i forbindelse med renoveringen.