Bo-Vest

Boligsamarbejdet på Vestegnen

Albertslund Boligselskab

Albertslund Boligselskabs bestyrelse er ABs daglige ledelse og består af 11 medlemmer. Repræsentantskabet er ABs øverste myndighed.
Kirsten Mogensen

Formand
Kirsten Mogensen
Tlf: 29 49 53 97
joki@comxnet.dk

Hans Holm

Næstformand
Hans Holm
Tlf.: 43 64 50 59
familienholm@webspeed.dk

Frank Aagaard

Bestyrelsesmedlem
Frank Aagaard

Jannie Poulsen

Bestyrelsesmedlem
Jannie Poulsen
janniep1509@gmail.com

Karl Neumann

Bestyrelsesmedlem
Karl Neumann
Tlf.: 51 22 11 03
karl.glad.neumann@hotmail.com

Kurt Andersen

Bestyrelsesmedlem
Kurt Andersen

Bestyrelsesmedlem
John Christiansen

Hans Erik Sølby

Bestyrelsesmedlem
Hans Erik Sølby

Per Mogensen

Bestyrelsesmedlem
Per Mogensen

 

   
Hans Bindslev

1. Suppleant
Hans Bindslev

 

2. Suppleant 
Per Arler

Medarbejderrepr.
Michael Sørensen

Claus Heje

Kommunal repræsentant
Claus Heje
Tlf: 21 23 08 58
ch_dk@hotmail.com

 

Sidst opdateret den 21. september 2016

Få svar på dine spørgsmål

Valg af AB's selskabsbestyrelse


Repræsentantskabet er AB's øverste myndighed. På et årligt ordinært repræsentantskabs-møde vælges selskabets formand, næstformand, 7 selskabs-bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter blandt selskabets beboere.

Formand og 4 bestyrelses-medlemmer er på valg i lige år, næstformand og 3 bestyrelses-medlemmer i ulige år. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.

Dertil udpeger Albertslund Kommune 1 medlem og medarbejderne vælger 1 medarbejderrepræsentant.