Bo-Vest

Boligsamarbejdet på Vestegnen

Albertslund Boligselskab

Albertslund Boligselskabs bestyrelse er ABs daglige ledelse og består af 11 medlemmer. Repræsentantskabet er ABs øverste myndighed.
Kirsten Poulsen

Formand
Kirsten Mogensen
Tlf: 29 49 53 97
E-mail: joki@comxnet.dk

Næsteformand
Hans Holm
Tlf.: 43 64 50 59
E-mail: familienholm@webspeed.dk

 

Bestyrelsesmedlem
Frank Aagaard

Bestyrelsesmedlem
Per Mogensen
Tlf.: 51 17 21 40
E-mail: permogensen@comxnet.dk

Bestyrelsesmedlem
Karl Neumann
Tlf.: 51 22 11 03
E-mail: karl.glad.neumann@hotmail.com

 

Bestyrelsesmedlem
Jannie Poulsen
janniep1509@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
John Christiansen

 

Bestyrelsesmedlem
Kurt Andersen

 

Bestyrelsesmedlem
Hans Erik Sølby

 

Medarbejderrepr.
Michael Sørensen

 

1. Suppleant
Hans Bindslev

 

2. Suppleant 
Per Arler

 


 

Kommunal repræsentant
Claus Heje
Tlf: 21 23 08 58
Email: ch_dk@hotmail.com

 

Sidst opdateret den 17. maj 2016

Få svar på dine spørgsmål

Valg af AB's selskabsbestyrelse


Repræsentantskabet er AB's øverste myndighed. På et årligt ordinært repræsentantskabs-møde vælges selskabets formand, næstformand, 7 selskabs-bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter blandt selskabets beboere.

Formand og 4 bestyrelses-medlemmer er på valg i lige år, næstformand og 3 bestyrelses-medlemmer i ulige år. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.

Dertil udpeger Albertslund Kommune 1 medlem og medarbejderne vælger 1 medarbejderrepræsentant.