Bo-Vest

Boligsamarbejdet på Vestegnen

Albertslund Boligselskab

Albertslund Boligselskabs bestyrelse er ABs daglige ledelse og består af 11 medlemmer. Repræsentantskabet er ABs øverste myndighed.

Formand
Karl Neumann
Tlf.: 51 22 11 03
E-mail: karl.glad.neumann@hotmail.com

Næsteformand
Per Mogensen
Tlf.: 51 17 21 40
E-mail: permogensen@comxnet.dk

Bestyrelsesmedlem
Hans Erik Sølby
E-mail: hans@zab.dk

Bestyrelsesmedlem
Hans Holm
Tlf.: 43 64 50 59
E-mail: familienholm@webspeed.dk

Kirsten Poulsen

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Mogensen
Tlf: 29 49 53 97
E-mail: joki@comxnet.dk

Bestyrelsesmedlem
Majbritt Brander
Tlf. 42 29 26 20
Email: majbritt.brander@skolekom.dk

Bestyrelsesmedlem
Kurt Andersen
Tlf.: 29 29 18 66
E-mail: ingaogkurt2010@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Birthe Lauridsen
Tlf.: 53 39 06 74
E-mail: birthe.kkvt@gmail.com

John Christiansen

Bestyrelsesmedlem
John Christiansen
Tlf.: 20 30 06 12
E-mail: johnhc@webspeed.dk

1. Suppleant 
Jannie Poulsen
janniep1509@gmail.com


 

Kommunal repræsentant
Claus Heje
Tlf: 21 23 08 58
Email: ch_dk@hotmail.com

 

Sidst opdateret den 02. december 2015

Få svar på dine spørgsmål

Valg af AB's selskabsbestyrelse


Repræsentantskabet er AB's øverste myndighed. På et årligt ordinært repræsentantskabs-møde vælges selskabets formand, næstformand, 7 selskabs-bestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter blandt selskabets beboere.

Formand og 4 bestyrelses-medlemmer er på valg i lige år, næstformand og 3 bestyrelses-medlemmer i ulige år. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.

Dertil udpeger Albertslund Kommune 1 medlem og medarbejderne vælger 1 medarbejderrepræsentant.